Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στον Τομέα αυτό, θα έχουν ως αντικείμενο εργασίας τους τον Σχεδιασμό και την Προώθηση Χρηματοοικονομικών λύσεων, μέσα από τη συστηματική και ολοκληρωμένη προσέγγιση και παροχή εξειδικευμένων συμβουλών στον πελάτη.

Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να εργαστείτε σε έναν ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της οικονομίας και να εξασφαλίσετε ένα πραγματικά υψηλό εισόδημα.

 
FINANCIAL PLANNER

Καθήκοντα

 1. Εντοπισμός αναγκών
 2. Συλλογή στοιχείων
 3. Δημιουργία ολοκληρωμένης Χρηματοασφαλιστικής Μελέτης
 4. Παρουσίαση Μελέτης - Εφαρμογή και Υλοποίηση Προτάσεων
 5. Τακτική αναθεώρηση και επανεξέταση στρατηγικής
 
FINANCIAL PLANNER

Σχεδιασμός Χρηματοοικονικών αναγκών

 1. Γρήγορη ανάπτυξη και σωστή διαχείριση πελατολογίου
 2. Ασφάλιση Περιουσιακών στοιχείων
 3. Βέλτιστη επένδυση διαθέσιμου κεφαλαίου
 4. Συνταξιοδοτικός Προγραμματισμός
 5. Επιχειρηματικές λύσεις
 6. Ανάλυση δανειακών αναγκών
 
 
FINANCIAL PLANNER

Επιθυμητά Προσόντα

 1. Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής  Σχολής
 2. Ηλικία μεγαλύτερη των 30 ετών
 3. Ευχέρεια επικοινωνίας, δυναμικός χαρακτήρας και οργανωτικότητα
 4. Καλή γνώση Η/Υ- Αγγλικής γλώσσας
 
FINANCIAL PLANNER

Παροχές

 1. Δυνατότητα πολύ υψηλών αμοιβών
 2. Διαρκής υποστήριξη με επικοινωνιακό υλικό (Μarketing Tools) Επαγγελματικές διακρίσεις
 3. Δια βίου εκπαίδευση  - Προετοιμασία για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας
 4. Διεθνής επαγγελματική αναγνώριση
 
Είναι αυτή η καριέρα που σου ταιριάζει?
Αν ναι, στείλε μας το βιογραφικό σου!

Οι άνθρωποί μας,
η δύναμή μας.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Εγγραφείτε στο Newsletter μας